Zuiderzeemuseum


Het leven veranderde definitief in 1932, toen de aanleg van de Afsluitdijk werd afgerond. De ontembare Zuiderzee werd een rustig IJsselmeer; de gevaarlijke stormen en overstromingen waren voorgoed voorbij. Vandaag de dag zijn er nog steeds sporen van het Zuiderzeeleven terug te vinden. Zee vol verhalen! is de nieuwe vaste tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum.


Vanaf 14 februari 2020
Ontwerp Perspekt
Realisatie Perspekt
Lichtontwerp 50LUX | Frank Hulsebosch